Všeruby
Všeruby

Památník u domu čp. 1, kde byla podepsána kapitulace

Památník kapitulace německých vojsk, ke které došlo 4. května 1945 ve Všerubech, byl slavnostně odhalen přesně po sedmdesáti letech, a to v pondělí 4. května v 15.30 hodin před domem č.p. 1 ve Všerubech.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Popis události

V domě čp. 1 přijal 4. května 1945 v 16 hodin velitel 90. pěší divize brigádní generál Herbert L. Earnest kapitulaci 11. pancéřové divize generálporučíka Wenda von Wietersheima s velitelem generálmajorem H. F. Treuschem von Buttlar – Brandenfelsem.

Od poloviny dubna 1945 velel 11. PzD Generalmajor Freiherr Edgar von Buttlar a dosavadní velitel divize Generalleutnant Wend von Wietersheim měl převzít velení XXXXI. Panzer Korps. Von Wietersheim však zůstal u „své“ divize a do Berlína nahlásil, že je nemocný a nemůže převzít velení sboru. 11. PzD se ve dnech 25.-28. dubna 1945 přesunula z prostoru jižně od Zwickau na čs. území do okolí Domažlic, kde měla zabránit postupu amerických jednotek 90. pěší divize (XII. sbor) na Plzeň. Část divize (111. PzGrRgt) se mezi 1. - 2. květnem 1945 spolu s generálem Buttlarem přesunula k Volarům, kde měla zamezit postupu americké 5. a 26. pěší divize (XII. sbor) na České Budějovice.

Tohoto rozdělení divize využil generál von Wietersheim a převzal velení nad hlavními částmi 11. PzD bojujících u Domažlic. 3. května 1945 odeslal veliteli 90. pěší divize (generál Ernest) dopis s nabídkou kapitulace jednotek, kterým velel. 4. května proběhlo jednání ve Všerubech a ve dnech 4. a 5. května 1945 přešly hlavní části 11. PzD do amerického zajetí. Zbytek divize pod velením generála Buttlara (který se snažil předchozí kapitulaci neúspěšně zabránit) se vzdal až o 2 dny později v okolí Volar.

Fakta

Američanům se tehdy vzdalo 9 050 po zuby ozbrojených německých vojáků.

90. US pěší divize s vojáky ze států Texas a Oklahoma byla vytvořena již během první světové války. Divizní odznak 90. pěší divize spojují počáteční písmena „T“ a „O“ a odkazují tak na oba americké státy. 90. US pěší divize se od vylodění na pláži Utah účastnila všech důležitých bojových operací ve Francii, Lucembursku, Belgii, Německu a na území tehdejšího Československa.

Její bojové ztráty patřily k nejtěžším: 3 930 padlých a 14 386 raněných. 90. US pěší divize, která se podílela i na osvobození jihozápadních Čech, aby zde ukončila svůj válečný příběh.

Památník kapitulace německých vojsk je umístěný před domem č.p. 1 ve Všerubech.

Memorial to the surrender of German troops on 4th May 1945

In this house No. 1 in Všeruby, general Wend von Wietersheim and commander Treusch von Buttlar-Brandenfels surrendered the 11th Panzer Division to major general Herbert L. Earnest, commander of the US 90th Infantry Division, on 4th May 1945 at 4 pm.

Lokalita: Všeruby
Datum události: 4. května 1945

Armádní jednotka: 90. pěší divize, brigádní generál Herbert L. Earnest

1 - Pietní místo:
Památník kapitulace německých vojsk, ke které došlo 4. května 1945 ve Všerubech.
Adresa: dům čp.1, Všeruby
GPS: 49°20'45.595"N, 12°59'33.147"E
Datum umístění: 4. 5. 2015