Pístov
Pístov

Památník věnovaný obětem pochodu smrti

Tragické osudy a zbytečně zmařené lidské životy bývají krutou součástí každé válečné mašinerie. Cesta k vítězství s sebou přináší oběti nevinných, kteří byli ve špatnou dobu na špatném místě. V dubnu 1945 čekala nedaleko vesničky Pístov v okrese Tachov smrt na vězně během pochodu smrti z Legenfeldu do koncentračního tábora Flossenbürg – celkem 68 lidí zde zahynulo 21.4.1945.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Popis události

Jihovýchodně od Mariánských Lázní pochodoval 21. dubna 1945 zástup lidí v pruhovaných šatech po silnici obklopené lesem. Přihnal se americký letoun. Než si pilot uvědomil svůj tragický omyl, stiskl spoušť. Na zemi zůstalo ležet několik mrtvých (včetně jednoho esesáka) a zraněných. Další vězni utekli, ale strážní v uniformách SS je zastřelili nebo ubili... Tuto událost připomíná mohyla v Pístově...

ednalo se o pochod smrti, který vyšel 13. dubna z koncentračního tábora Lengelfeld. Velitelem pochodu byl SS-Sturmscharführer Albert Roller. Vězni dostali od dozorců SS příkaz zůstat ležet na silnici. Stráže SS podle některých svědectví střílely ručními zbraněmi proti letadlům a ta se vrátila a útok zopakovala. Při útoku zahynul i jeden z dozorců. Část dozorců byli údajně Lotyši, jeden mluvil česky a byl snad z Hlučínska.

Mrtvých vězňů bylo po útoku 30, ale stráže pobily všechny raněné, takže při příchodu starosty Watzky na místo tragédie zde bylo 48 mrtvých. Další tři mrtví byli nalezeni nedaleko silnice, zabití byli ranou do týlu. Jeden ze zraněných, kterému se podařilo útok přežít a směl tak pokračovat v pochodu, byl maďarský vězeň Oskar Krämer.

Těla celkem 58 obětí byla pohřbena v nedalekém lese. Na příkaz starosty Mariánských Lázní nesměla být těla pohřbena na hřbitově. Do stejného hrobu, jako vězni z pochodu smrti byli pohřbeni i dva ruští váleční zajatci, zabití u Dolního Kramolína. Po týdnu byli nalezeni ještě další dva mrtví a byli rovněž pochováni do hromadného hrobu.

Ve společném hrobu je pohřbeno 68 obětí pochodu smrti různých národností: 25 Poláků, 6 Italů, 1 Čech, 2 Angličané, 15 Rusů, 5 Maďarů, 2 Belgičané, pravděpodobně 3 Jugoslávci, 5 Němců a 4 nezjištěné národnosti, z toho 38 obětí identifikovaných. Památník Pístov je evidován jako kulturní památka. (CEVH).

Památník obětem pochodu smrti

Nápis: 25.4.1945 LIDÉ BDĚTE!

(štítek) K uctění památky 68 vězňů, obětí fašismu, kteří zahynuli 21.4.1945 na pochodu smrti z Legenfeldu do koncentračního tábora Flossenbürg.

Zur Ehrung des Gedenkens an 68 Gefangene, Opfer des Faschismus, die am 21.4.1945, beim Todesmarsch aus Legenfeld ins Konzentrationslager Flossenbürg umgekommen sind.

For memory of 68 prisoners, vidin´s of fascism, who died during the march of dech from Legenfeld to Flossenbürg concentration camp. 21.4.1945

На вечную память 68 жертв фашизма, которие погибли 21.4.1945 в шествии смерти из Легенфелда до концентрационного лагеря Флоссенбург.

Lokalita: Pístov
Datum události: 21. dubna 1945


1 - Pietní místo:
Památník Obětem pochodu smrti
25.4.1945 - LIDÉ BDĚTE!
Adresa: Pístov, pietní místo vlevo nad obcí při příjezdu od Martinova
GPS: 49°55'27.120"N, 12°45'59.040"E
Datum umístění: 25.4.1965