Kdyně
Kdyně

Pamětní deska Americké armádě a pomník letci plk. Josefu Hubáčkov

První americký tank přijel do města 4. května kolem 18 hodiny, aby obhlédl situaci, a po krátkém zdržení se vrátil zpět do Všerub. V posledních hodinách 5. května 1945 přijely první vojenské jednotky a místní je nadšeně vítali. Americké vojsko zůstalo ve městě až do října 1945.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Popis události

Asi 14 dnů před koncem války byla u Kdyně soustředěna dělostřelecká palba mezi americkým vojskem, které se přibližovalo k české hranici a německou armádou. Dělostřelecké střely přelétaly město a dopadaly do blízkých lesů, kde se ukrývalo německé vojsko. Přímého zásahu byly domy v Kdyni naštěstí ušetřeny. Lidé sestěhovali cennosti do sklepních prostor a sami se schovali v krytech. Utíkat před boji již nikdo z českých obyvatel nechtěl a každý očekával brzké ukončení bojů.

Lidé z doslechu věděli, že spojenci jsou 15 km od Kdyně a dne 4. května se Američanům vzdala celá německá jednotka v okolí Kdyně o síle jedné divize. Ta ještě téhož dne projížděla Kdyní na Všeruby, aby v Bavorsku podle domluvy složila zbraně. Každý se divil, jakou silou a různými druhy zbraní ještě německá armáda disponuje. První americký tank přijel do města 4. května kolem 18 hodiny, aby obhlédl situaci, a po krátkém zdržení se vrátil zpět do Všerub.

O den později 5. května 1945 byly ve Kdyní vyvěšeny vlajky všech spojenců, obyvatelé prodlévali na ulicích a netrpělivě očekávali své osvoboditele. V posledních hodinách přijely první vojenské jednotky, které byli místními lidmi nadšeně vítáni. Americké vojsko zůstalo pak ve městě až do října 1945.

Pomník letce plk. Josefa Hubáčka ve Kdynií

Pomník je umístěn v průjezdném vnitrobloku mezi náměstím a Vodní ulicí, tvořeném užitnými budovami (garáže, dílny). Má podobu vertikální stély, tvořené dvěma žulovými bloky, seříznutými do atypického tvaru, evokující křivku vrtule letadla. Dvě plochy jsou ponechány s hrubým povrchem, třetí je vyleštěná, aby mohla nést nápis: "FLIGHT / LIEUTENANT / ROYAL / AIR FORCE / PLUKOVNÍK / IN MEMORIAM / JOSEF HUBÁČEK / 17. 10. 1909 - 9. 4. 1988". Druhou část pomníku tvoří větrný rukáv na kovovém stojanu, stojící hned vedle stély. Obě části jsou zasazeny do malého travnatého prostranství, sousední křižovatka kruhového tvaru je vydlážděna tmavými a světlými žulovými kostkami, které vytváří dva soustředné kruhy, z jejichž středu vede ke stéle žulový chodníček.

Kdyňský rodák plk. Josef Hubáček (17. října 1909 - 9. dubna 1988) byl jedním z nejproslulejších letců, bojujících za druhé světové války v zahraničním odboji a před válkou zároveň významný letecký akrobat. Sám se zúčastnil bojů ve Francii a byl příslušníkem 310. stíhací perutě v bojích o Británii. Po válce byl podobně jako ostatní příslušníci západního odboje diskriminován. Byl propuštěn z místa pilota Československých aerolinií, vrátil se do Kdyně, kde celý zbývající život strávil na podřadných pracovních místech.

Lokalita: Kdyně
Datum události: 5.května 1945

Armádní jednotka: neuvedeno

1 - Pietní místo:
Pamětní deska osvobození americkou armádou ve Kdyni. Adresa: Městský úřad Kdyně, Náměstí 1, Kdyně

TO COMMEMORATE THE GLORY OF MAY 5TH. 1945 WHEN THE NINTH UNITED STATES INFANTRY REGIMENT OF THE SECOND INFANTRY DIVISION UNDER COMMAND OF COLONEL GINDER LIBERATED THE TOWN OF KDYNĚ FROM THE GERMAN OPPRESSION. THE CITIZEN OF KDYNĚ

PAMÁTCE SLAVNÉHO DNE 5. KVĚTNA 1945, KDY 9. PĚŠÍ PLUK DRUHÉ DIVIZE AMERICKÉ ARMÁDY POD VELENÍM COL. GINDERA OSVOBODIL MĚSTO KDYNI OD NĚMECKÉHO JHA. OBČANÉ MĚSTA KDYNĚ

GPS: 49°23'24.616"N, 13°2'23.445"E
Datum umístění: neuvedeno

2 - Pietní místo:
Pomník letce plk. Josefa Hubáčka ve Kdyni
Adresa: Kdyně, Vodní ul., ve vnitro bloku přístupném průchodem přímo z náměstí.
GPS: 49°23'27.8736"N, 13°2'25.854"E
Datum umístění: 14. října 2006