Horšovský Týnh
Horšovský Týn

Pamětní deska osvobození města americkou armádou 5. 5. 1945.

Horšovský Týn, jako jedna z bašt henleinovského hnutí, se po záboru čs. pohraničí v roce 1938 stalo součástí německé Třetí říše a sídlem okresu, spadajícího tehdy do vládního kraje Egerland.

Události konce války se proto odehrávaly na území okresu rozdílně. Zatímco v části města přiléhající těsně k německo-české hranici si americké jednotky musely svůj postup tvrdě vybojovat, samotné osvobození zbývající části Horšovského Týna provázelo jen několik lokálních střetnutí.

Zajímavé svědectví o dalším postupu 2. pěší divize z Horšovského Týna do Plzně přinášejí i úryvky z deníku plk. Matta Konopa, amerického Čecha, který ve zdejším zámku 5. května 1945 zřídil divizní velitelské stanoviště.

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Popis události z deníku plk. Matta Konopa

„Ubytovali jsme se na zámku V Horšovském Týně 5.5.1945 , město ryze německé již bylo obsazeno naší armádou, nejtvrdší boje se odehrály poblíž Horšovského Týna kde se nachází kostel svaté Anny.

Pahorek tvrdě hájily smíšené jednotky německé armády a Volkssturmu. Nejhouževnatější odpor však kladly jednotky Hitlerjugent. Na zakopané německé jednotky jsme útočili směrem od Postřekova.

Osvobození města bylo dosaženo za cenu mnoha životů vojáků na obou stranách konfliktu. Jako příklad kroniky uvádějí tyto padlé: německý voják Meurer Theodor desátník Flg.Ausb.Rgt63 padl 5.5 1945 u svaté Anny, německý voják Noack Siegfrid padl po zásahu dělostřeleckým granátem 5. 5. 1945 v Horšovském Týně, německý voják Schreppper Ernst Gefr.Stabskp.Schtz.Rgt.12 padl 5. 5. 1945 v lese u Borovice, dva neznámí němečtí vojáci padly 5. 5. 1945 u Třebnic, němec Müller Johan Landarbeiter-Volkssturm padl 5. 5. v Horšovském Týně, americký voják White Francis 2. Pěší divize padl 5.5 1945 u Horšovského Týna, Early Walter americký voják 2. Pěší divize padl 5. 5. 1945 u Vidic, německý voják Meller Josef Uffz. z Breslau zemřel na následky zranění v červnu 1945 v nemocnici.

Město, bylo osvobozeno, jak popisuje hlášení 38. pěšího pluku americké armády, útokem, který skončil v 19 hodin 39 minut, poslední výstřel padl v 21 hodin za Horšovským Týnem. Dočišťování od nepřítele a fanatických německých civilistů probíhalo druhý den 6. května 1945.

V zámku, kde dříve bylo velitelství Wermachtu bylo již 5. května 1945 zřízeno divizní velitelské stanoviště americké armády.

Plukovník Matta Konnop vzpomíná:

„Ubytoval jsem se v krásném pokoji a po dlouhé době jsem spal v opravdové posteli. Pro zajímavost jsem spal v posteli, kterou možná využíval trýznitel mých předků za dob roboty  hrabě Maximilian Trauttmansdorff.

Ráno jsem se vzbudil a uviděl  jsem dveře v rohu místnosti, kterých jsem si večer nevšiml  . Šel jsem k nim a prudce je otevřel. Proti mě stál německý důstojník a mířil na mě pistolí. Myslel jsem že je to můj konec .Prošel jsem celou válku a ke konci budu zastřelen na zámku v Čechách odkud pochází můj rod… Důstojník mi ale pistoli podal, zasalutoval a prohlásil, že se mi jako důstojníkovi Americké armády vzdává. Pistoli jsem si vzal jako kořist a důstojníka jsem odvedl k dalším zajatým Německým vojákům.

Nasnídal jsem se a s jednotkou jsem pokračoval směrem na Holýšov a dál na Plzeň.

Lokalita: Horšovský Týn
Místo události: Horšovský Týn

Pietní místa: 1 - Pamětní deska k osvobození města

"Na věčnou paměť osvobození města Horšovský Týn Americkou armádou 5.5.1945"

GPS: 49°31'47.95"N 12°56'40.42"E
Umístění pamětní desky: 1990

Datum události: 5. 5. 1945
Armádní jednotka: 2nd US ID/38th IR.